ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกเกี่ยวกับหน่วยงานบุคลากรโครงสร้างข่าวกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดปฏิทินกิจกรรมสายตรงติดต่อ


 

 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-5869-71 โทรสาร 0-5387-8113