เทคนิคเรียนมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ


ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2560 21:19:16     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 22

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา หัวข้อ "เทคนิคเรียนมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ"

ข่าวล่าสุด

รับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

6/11/2560 14:37:08
17

โครงการ : “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 12 ประจำปี 2560

3/10/2560 16:42:14
32

การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ การวิจัย ฝึกอบรม ต่างประเทศ

21/9/2560 12:31:12
262

อาสาพัฒนา ภายใต้โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ประจำปีการศึกษา 2560

13/9/2560 21:40:08
66

จิตอาสาสร้างฝาย ณ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม

13/9/2560 21:36:36
57

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรแก่ชุมชนท้องถิ่น

13/9/2560 21:29:26
41

รางวัล Silver award ในการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017

13/9/2560 21:26:03
42

ระบบให้น้ำอัจฉริยะแบบแม่นยำ

13/9/2560 21:21:39
37

เทคนิคเรียนมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ

13/9/2560 21:19:16
23

การประชุมสมัชชา สามัญครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ของ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.)

13/9/2560 21:15:59
19