ระบบให้น้ำอัจฉริยะแบบแม่นยำ


ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2560 21:21:39     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 100

งานบริการวิชาการและวิจัย นำโดย ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ ได้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตการติดตั้งและการใช้งาน ระบบให้น้ำอัจฉริยะแบบแม่นยำ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยเป็นระบบการสั่งจ่ายน้ำอัตโนมัติ ควบคุมโดย sensor ตรวจจับความชื้นในดิน ซึ่งจะสั่งจ่ายน้ำในแปลงปลูกอัตโนมัติหากความชื้นในดินมีปริมาณน้อยกว่ากำหนด ซึ่งสามารถลดค่าแรงงานในการรดน้ำพืชและสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรได้ การติดตั้งระบบให้น้ำอัจฉริยะแบบแม่นยำ ณ ศูนย์เรียนรู้ในครั้งนี้ จะเป็นแปลงสาธิตและแปลงต้นแบบใ้ห้แก่กลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกพืชแบบอินทรีย์ในเขต อ.สะเมิง ได้เรียนรู้และถ่ายทอดไปยังผู้ที่สนใจ ต่อไป

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มและจำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

25/5/2561 13:51:18
2

การเช่าประมูลพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

16/5/2561 13:59:29
17

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

10/5/2561 15:08:38
37

ทุนสบับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ วิจัย ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ

27/4/2561 11:11:57
36

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ โคมผัดล้านนา

5/4/2561 21:30:42
78

Post harvest/Food Technology & Value Addition

5/4/2561 21:25:16
60

Maejo Racing Team ส่งมอบถ้วยรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตรให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

5/4/2561 21:24:24
48

วิศวกรรมเกษตร แม่โจ้ คว้า 7 รางวัลระดับชาติ

5/4/2561 21:18:23
60

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

5/4/2561 21:16:16
51

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่สำหรับเป็นโรงงานต้นแบบ สำหรับติดตั้งเครื่องย่อยและเครื่องอัด

21/3/2561 18:44:30
61