ระบบให้น้ำอัจฉริยะแบบแม่นยำ


ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2560 21:21:39     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 57

งานบริการวิชาการและวิจัย นำโดย ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ ได้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตการติดตั้งและการใช้งาน ระบบให้น้ำอัจฉริยะแบบแม่นยำ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยเป็นระบบการสั่งจ่ายน้ำอัตโนมัติ ควบคุมโดย sensor ตรวจจับความชื้นในดิน ซึ่งจะสั่งจ่ายน้ำในแปลงปลูกอัตโนมัติหากความชื้นในดินมีปริมาณน้อยกว่ากำหนด ซึ่งสามารถลดค่าแรงงานในการรดน้ำพืชและสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรได้ การติดตั้งระบบให้น้ำอัจฉริยะแบบแม่นยำ ณ ศูนย์เรียนรู้ในครั้งนี้ จะเป็นแปลงสาธิตและแปลงต้นแบบใ้ห้แก่กลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกพืชแบบอินทรีย์ในเขต อ.สะเมิง ได้เรียนรู้และถ่ายทอดไปยังผู้ที่สนใจ ต่อไป

ข่าวล่าสุด

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา นาคประสม หนึ่งในทีมงานที่ไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติ

20/12/2560 10:56:21
68

ประกวดราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคาร

29/11/2560 14:37:23
35

โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ในระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

20/11/2560 9:52:43
40

มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

20/11/2560 9:47:29
40

จัดโครงการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

20/11/2560 9:40:51
49

รางวัล Trophy of Excellence : Chiang Mai Smart City - Smart Agriculture

20/11/2560 9:33:28
35

รับรางวัลชนะเลิศ Silver Award มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560

20/11/2560 9:29:47
31

รับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

6/11/2560 14:37:08
32

โครงการ : “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 12 ประจำปี 2560

3/10/2560 16:42:14
57

การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ การวิจัย ฝึกอบรม ต่างประเทศ

21/9/2560 12:31:12
292