มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560


ปรับปรุงข้อมูล : 20/11/2560 9:47:29     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 143

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ตัวแทนคณวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี และนางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน เลขานุการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 29 ท่าน

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ โคมผัดล้านนา

5/4/2561 21:30:42
28

Post harvest/Food Technology & Value Addition

5/4/2561 21:25:16
19

Maejo Racing Team ส่งมอบถ้วยรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตรให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

5/4/2561 21:24:24
16

วิศวกรรมเกษตร แม่โจ้ คว้า 7 รางวัลระดับชาติ

5/4/2561 21:18:23
18

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

5/4/2561 21:16:16
15

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่สำหรับเป็นโรงงานต้นแบบ สำหรับติดตั้งเครื่องย่อยและเครื่องอัด

21/3/2561 18:44:30
38

Maejo Racing Team คว้า 3 ถ้วยรางวัลและ 1 ใบประกาศนียบัตร

5/2/2561 9:49:30
117

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา นาคประสม หนึ่งในทีมงานที่ไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติ

20/12/2560 10:56:21
214

ประกวดราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคาร

29/11/2560 14:37:23
122

โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ในระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

20/11/2560 9:52:43
135