มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560


ปรับปรุงข้อมูล : 20/11/2560 9:47:29     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 199

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ตัวแทนคณวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี และนางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน เลขานุการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 29 ท่าน

ข่าวล่าสุด

Best paper award จาก สปป.ลาว

17/7/2561 15:20:52
7

ENTREPRENEURSHIP WORKSHOP การอบรมการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ ฟรี!!!

17/7/2561 15:16:06
7

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

28/6/2561 14:05:12
21

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

26/6/2561 17:09:14
39

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มและจำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

25/5/2561 13:51:18
44

การเช่าประมูลพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

16/5/2561 13:59:29
53

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

10/5/2561 15:08:38
77

ทุนสบับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ วิจัย ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ

27/4/2561 11:11:57
91

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ โคมผัดล้านนา

5/4/2561 21:30:42
114

Post harvest/Food Technology & Value Addition

5/4/2561 21:25:16
94