คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา นาคประสม หนึ่งในทีมงานที่ไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติ


ปรับปรุงข้อมูล : 20/12/2560 10:56:21     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 500

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา นาคประสม หนึ่งในทีมงานที่ไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของคณาจารย์ นักศึกษาโท เอก และผู้ประกอบการ ได้ส่งเข้าประกวดในงาน International Invention and Design Competition 2017 ที่ Hongkong เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 จำนวนผลงานนวัตกรรม 4 ผลงาน ได้รับรางวัลรวม 11 รางวัล ดังนี้ 4 Gold medals, 5 Special prizes, 2 Best
inventions ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทางด้านการจัดประกวดโดยสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Atip Thailand) รายละเอียดผลงาน 4 ผลงานดังนี้

ผลงานเรื่อง : Coffatic®: a Balsamic Vinegar from Coffee Pulp
โดย : Dr. Kanjana Narkprasom, Dr. Kanokwan Tandee, Asst.Prof., Dr. Nukrob Narkprasom, Ms. Naruemon Boonmee, Dr. Chutima Srimaroeng, Asst.Prof., Mrs. Naruemon Taksaudom and Dr. Doungporn Amornlerdpison, Asst.Prof. จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017
2. รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก IIDC 2017
3. รางวัลพิเศษ (Special award) จาก FIRI Iran

ผลงานเรื่อง : Organic Narah Herb for Anti-Hyperglycemia
โดย : Ms.Nutthakarn Thianpatthanapol, Mr.Theerapong Thianpatthanapol จากบริษัท Narah Herb Co., Ltd. and Dr.Doungporn Amornlerdpison,Assist. Prof. (Graduate School, Maejo University) ได้รับรางวัล
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017
2. รางวัลพิเศษ (Special award) จาก IIDC 2017
3. รางวัลพิเศษ (Special award) จาก FIRI Iran

ผลงานเรื่อง : Innovative Centella Extract and Cosmeceutical Products for Anti-Aging
โดย : Ms. Pichaya Siewkornburee, Dr.Panitpim Sittisak จากบริษัท Panitchaya Limited Partnership and Doungporn Amornlerdpisn (Maejo University) ได้รับรางวัล
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017
2. รางวัลพิเศษ (special Award) จาก IIDC 2017
3. รางวัลพิเศษ (special Award) จาก Poland

ผลงานเรื่อง : DD Herbs Toothpaste
โดย : Mr. Jermsuk Tana and Dr. Kriangsak Mengamphan, Assoc. Prof. จากบริษัท Biopoint Marketing, Limited Partnership Co.Ltd. ได้รับ รางวัล
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017
2. รางวัลพิเศษ (Special award) จาก IIDC 2017

ข่าวล่าสุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดคุรภัณฑ์วิศวกรรมอาหาร จำนวน 1 ชุด

10/10/2561 17:08:38
11

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10/10/2561 16:59:13
8

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้า อาคารโรงงานนำร่อง

2/10/2561 16:01:21
20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ e-gp และไม่ผ่าน ระบบ e-gp ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

27/9/2561 14:50:04
32

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 จำนวน 4 รายการ

25/9/2561 16:36:54
29

กำหนดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

22/8/2561 10:35:24
42

การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ การวิจัย ฝึกงาน ต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

14/8/2561 15:50:16
45

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

8/8/2561 12:21:14
131

การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา คณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

26/7/2561 12:26:37
44

Best paper award จาก สปป.ลาว

17/7/2561 15:20:52
123