คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา นาคประสม หนึ่งในทีมงานที่ไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติ


ปรับปรุงข้อมูล : 20/12/2560 10:56:21     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 67

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา นาคประสม หนึ่งในทีมงานที่ไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของคณาจารย์ นักศึกษาโท เอก และผู้ประกอบการ ได้ส่งเข้าประกวดในงาน International Invention and Design Competition 2017 ที่ Hongkong เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 จำนวนผลงานนวัตกรรม 4 ผลงาน ได้รับรางวัลรวม 11 รางวัล ดังนี้ 4 Gold medals, 5 Special prizes, 2 Best
inventions ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทางด้านการจัดประกวดโดยสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Atip Thailand) รายละเอียดผลงาน 4 ผลงานดังนี้

ผลงานเรื่อง : Coffatic®: a Balsamic Vinegar from Coffee Pulp
โดย : Dr. Kanjana Narkprasom, Dr. Kanokwan Tandee, Asst.Prof., Dr. Nukrob Narkprasom, Ms. Naruemon Boonmee, Dr. Chutima Srimaroeng, Asst.Prof., Mrs. Naruemon Taksaudom and Dr. Doungporn Amornlerdpison, Asst.Prof. จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017
2. รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก IIDC 2017
3. รางวัลพิเศษ (Special award) จาก FIRI Iran

ผลงานเรื่อง : Organic Narah Herb for Anti-Hyperglycemia
โดย : Ms.Nutthakarn Thianpatthanapol, Mr.Theerapong Thianpatthanapol จากบริษัท Narah Herb Co., Ltd. and Dr.Doungporn Amornlerdpison,Assist. Prof. (Graduate School, Maejo University) ได้รับรางวัล
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017
2. รางวัลพิเศษ (Special award) จาก IIDC 2017
3. รางวัลพิเศษ (Special award) จาก FIRI Iran

ผลงานเรื่อง : Innovative Centella Extract and Cosmeceutical Products for Anti-Aging
โดย : Ms. Pichaya Siewkornburee, Dr.Panitpim Sittisak จากบริษัท Panitchaya Limited Partnership and Doungporn Amornlerdpisn (Maejo University) ได้รับรางวัล
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017
2. รางวัลพิเศษ (special Award) จาก IIDC 2017
3. รางวัลพิเศษ (special Award) จาก Poland

ผลงานเรื่อง : DD Herbs Toothpaste
โดย : Mr. Jermsuk Tana and Dr. Kriangsak Mengamphan, Assoc. Prof. จากบริษัท Biopoint Marketing, Limited Partnership Co.Ltd. ได้รับ รางวัล
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017
2. รางวัลพิเศษ (Special award) จาก IIDC 2017

ข่าวล่าสุด

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา นาคประสม หนึ่งในทีมงานที่ไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติ

20/12/2560 10:56:21
68

ประกวดราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคาร

29/11/2560 14:37:23
34

โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ในระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

20/11/2560 9:52:43
39

มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

20/11/2560 9:47:29
39

จัดโครงการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

20/11/2560 9:40:51
48

รางวัล Trophy of Excellence : Chiang Mai Smart City - Smart Agriculture

20/11/2560 9:33:28
34

รับรางวัลชนะเลิศ Silver Award มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560

20/11/2560 9:29:47
31

รับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

6/11/2560 14:37:08
32

โครงการ : “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 12 ประจำปี 2560

3/10/2560 16:42:14
57

การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ การวิจัย ฝึกอบรม ต่างประเทศ

21/9/2560 12:31:12
292