คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา นาคประสม หนึ่งในทีมงานที่ไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติ


ปรับปรุงข้อมูล : 20/12/2560 10:56:21     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 326

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา นาคประสม หนึ่งในทีมงานที่ไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของคณาจารย์ นักศึกษาโท เอก และผู้ประกอบการ ได้ส่งเข้าประกวดในงาน International Invention and Design Competition 2017 ที่ Hongkong เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 จำนวนผลงานนวัตกรรม 4 ผลงาน ได้รับรางวัลรวม 11 รางวัล ดังนี้ 4 Gold medals, 5 Special prizes, 2 Best
inventions ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทางด้านการจัดประกวดโดยสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Atip Thailand) รายละเอียดผลงาน 4 ผลงานดังนี้

ผลงานเรื่อง : Coffatic®: a Balsamic Vinegar from Coffee Pulp
โดย : Dr. Kanjana Narkprasom, Dr. Kanokwan Tandee, Asst.Prof., Dr. Nukrob Narkprasom, Ms. Naruemon Boonmee, Dr. Chutima Srimaroeng, Asst.Prof., Mrs. Naruemon Taksaudom and Dr. Doungporn Amornlerdpison, Asst.Prof. จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017
2. รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก IIDC 2017
3. รางวัลพิเศษ (Special award) จาก FIRI Iran

ผลงานเรื่อง : Organic Narah Herb for Anti-Hyperglycemia
โดย : Ms.Nutthakarn Thianpatthanapol, Mr.Theerapong Thianpatthanapol จากบริษัท Narah Herb Co., Ltd. and Dr.Doungporn Amornlerdpison,Assist. Prof. (Graduate School, Maejo University) ได้รับรางวัล
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017
2. รางวัลพิเศษ (Special award) จาก IIDC 2017
3. รางวัลพิเศษ (Special award) จาก FIRI Iran

ผลงานเรื่อง : Innovative Centella Extract and Cosmeceutical Products for Anti-Aging
โดย : Ms. Pichaya Siewkornburee, Dr.Panitpim Sittisak จากบริษัท Panitchaya Limited Partnership and Doungporn Amornlerdpisn (Maejo University) ได้รับรางวัล
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017
2. รางวัลพิเศษ (special Award) จาก IIDC 2017
3. รางวัลพิเศษ (special Award) จาก Poland

ผลงานเรื่อง : DD Herbs Toothpaste
โดย : Mr. Jermsuk Tana and Dr. Kriangsak Mengamphan, Assoc. Prof. จากบริษัท Biopoint Marketing, Limited Partnership Co.Ltd. ได้รับ รางวัล
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017
2. รางวัลพิเศษ (Special award) จาก IIDC 2017

ข่าวล่าสุด

Best paper award จาก สปป.ลาว

17/7/2561 15:20:52
7

ENTREPRENEURSHIP WORKSHOP การอบรมการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ ฟรี!!!

17/7/2561 15:16:06
7

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

28/6/2561 14:05:12
21

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

26/6/2561 17:09:14
39

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มและจำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

25/5/2561 13:51:18
44

การเช่าประมูลพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

16/5/2561 13:59:29
53

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

10/5/2561 15:08:38
77

ทุนสบับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ วิจัย ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ

27/4/2561 11:11:57
91

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ โคมผัดล้านนา

5/4/2561 21:30:42
114

Post harvest/Food Technology & Value Addition

5/4/2561 21:25:16
94