Maejo Racing Team คว้า 3 ถ้วยรางวัลและ 1 ใบประกาศนียบัตร


ปรับปรุงข้อมูล : 5/2/2561 9:49:30     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 205

Maejo Racing Team คว้า 3 ถ้วยรางวัลและ 1 ใบประกาศนียบัตร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ น้องๆ Maejo Racing Team ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน TSAE auto challenge 2018 ที่ทางสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท.) Society of Automotive Engineers - Thailand (TSAE) กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันวิจัย ออกแบบ และพัฒนายานยนต์ TSAE Auto Challenge 2018 Student Formula ในระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2561 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 37 ทีม ทั่วประเทศ

โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่
Best presentation business อันดับที่ 1
Best Acceleration อันดับที่ 1 (สถิติประเทศไทย 3.84 วินาที)
Endurance อันดับที่ 3
รางวัลคะเเนนรวม รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รับเงินรางวัล 50,000 บาท

นักศึกษา 18 คน
1นายพนธกร เหลี่ยมเคลือบ วิศวกรรมเกษตร
2นายฤทธิพงษ์ สุทธมงคล  วิศวกรรมเกษตร
3นายนราธิป สิงห์สวัสดิ์ วิศวกรรมอาหาร
4นายอภิรัฐ  อัศวภูมิ  วิศวกรรมเกษตร
5นายภานุวัฒน์  ศรีเมือง วิศวกรรมเกษตร
6นายพัชรพงษ์ หลักหิน  วิศวกรรมเกษตร
7นายปารมิน จุมปา วิศวกรรมอาหาร
8นายณัฐวิชญ์ ติดพวงมาลี วิศวกรรมเกษตร
9นางสาวพิรญาณ์ วงมงคุล วิศวกรรมอาหาร
10นายพิทักษชัย พรพันธ์ วิศวกรรมเกษตร
11นางสาวอรุโนทัย พรมรัตน์ วิศวกรรมเกษตร
12นายมารุต วิเศษสิงห์ วิศวกรรมเกษตร
13นางสาวพัชรินทร์ วงค์คำปวน วิศวกรรมเกษตร
14นางสาวปิยธิดา เลาะไธสง วิศวกรรมเกษตร
15นายอานันท์ ศิริภัทรนุกุล วิศวกรรมเกษตร
16นายวัชระ ผลไม้  วิศวกรรมเกษตร
17นายกฤษณพงศ์ ครูบา วิศวกรรมเกษตร
18นายกัญฐยศ ชัยอิ่นคำ วิศวกรรมเกษตร

ผู้ดูแล
อาจารย์ พิสุทธิ์ กลิ่นขจร
อาจารย์ หยาดฝน ทนงการกิจ
อาจารย์ ทิพาพร คำแดง
นายทวี  วงค์สถาน
นายประถม พิชัย
นายเอกชัย  บุญธรรม 
นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ

ข่าวล่าสุด

การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ การวิจัย ฝึกงาน ต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

14/8/2561 15:50:16
6

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

8/8/2561 12:21:14
61

การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา คณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

26/7/2561 12:26:37
17

Best paper award จาก สปป.ลาว

17/7/2561 15:20:52
20

ENTREPRENEURSHIP WORKSHOP การอบรมการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ ฟรี!!!

17/7/2561 15:16:06
17

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

28/6/2561 14:05:12
34

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

26/6/2561 17:09:14
53

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มและจำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

25/5/2561 13:51:18
56

การเช่าประมูลพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

16/5/2561 13:59:29
72

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

10/5/2561 15:08:38
95