Maejo Racing Team คว้า 3 ถ้วยรางวัลและ 1 ใบประกาศนียบัตร


ปรับปรุงข้อมูล : 5/2/2561 9:49:30     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 42

Maejo Racing Team คว้า 3 ถ้วยรางวัลและ 1 ใบประกาศนียบัตร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ น้องๆ Maejo Racing Team ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน TSAE auto challenge 2018 ที่ทางสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท.) Society of Automotive Engineers - Thailand (TSAE) กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันวิจัย ออกแบบ และพัฒนายานยนต์ TSAE Auto Challenge 2018 Student Formula ในระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2561 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 37 ทีม ทั่วประเทศ

โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่
Best presentation business อันดับที่ 1
Best Acceleration อันดับที่ 1 (สถิติประเทศไทย 3.84 วินาที)
Endurance อันดับที่ 3
รางวัลคะเเนนรวม รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รับเงินรางวัล 50,000 บาท

นักศึกษา 18 คน
1นายพนธกร เหลี่ยมเคลือบ วิศวกรรมเกษตร
2นายฤทธิพงษ์ สุทธมงคล  วิศวกรรมเกษตร
3นายนราธิป สิงห์สวัสดิ์ วิศวกรรมอาหาร
4นายอภิรัฐ  อัศวภูมิ  วิศวกรรมเกษตร
5นายภานุวัฒน์  ศรีเมือง วิศวกรรมเกษตร
6นายพัชรพงษ์ หลักหิน  วิศวกรรมเกษตร
7นายปารมิน จุมปา วิศวกรรมอาหาร
8นายณัฐวิชญ์ ติดพวงมาลี วิศวกรรมเกษตร
9นางสาวพิรญาณ์ วงมงคุล วิศวกรรมอาหาร
10นายพิทักษชัย พรพันธ์ วิศวกรรมเกษตร
11นางสาวอรุโนทัย พรมรัตน์ วิศวกรรมเกษตร
12นายมารุต วิเศษสิงห์ วิศวกรรมเกษตร
13นางสาวพัชรินทร์ วงค์คำปวน วิศวกรรมเกษตร
14นางสาวปิยธิดา เลาะไธสง วิศวกรรมเกษตร
15นายอานันท์ ศิริภัทรนุกุล วิศวกรรมเกษตร
16นายวัชระ ผลไม้  วิศวกรรมเกษตร
17นายกฤษณพงศ์ ครูบา วิศวกรรมเกษตร
18นายกัญฐยศ ชัยอิ่นคำ วิศวกรรมเกษตร

ผู้ดูแล
อาจารย์ พิสุทธิ์ กลิ่นขจร
อาจารย์ หยาดฝน ทนงการกิจ
อาจารย์ ทิพาพร คำแดง
นายทวี  วงค์สถาน
นายประถม พิชัย
นายเอกชัย  บุญธรรม 
นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ

ข่าวล่าสุด

Maejo Racing Team คว้า 3 ถ้วยรางวัลและ 1 ใบประกาศนียบัตร

5/2/2561 9:49:30
43

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา นาคประสม หนึ่งในทีมงานที่ไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติ

20/12/2560 10:56:21
119

ประกวดราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคาร

29/11/2560 14:37:23
62

โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก ในระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

20/11/2560 9:52:43
75

มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

20/11/2560 9:47:29
82

จัดโครงการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

20/11/2560 9:40:51
82

รางวัล Trophy of Excellence : Chiang Mai Smart City - Smart Agriculture

20/11/2560 9:33:28
57

รับรางวัลชนะเลิศ Silver Award มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560

20/11/2560 9:29:47
49

รับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

6/11/2560 14:37:08
46

โครงการ : “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 12 ประจำปี 2560

3/10/2560 16:42:14
74