Maejo Racing Team คว้า 3 ถ้วยรางวัลและ 1 ใบประกาศนียบัตร


ปรับปรุงข้อมูล : 5/2/2561 9:49:30     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 312

Maejo Racing Team คว้า 3 ถ้วยรางวัลและ 1 ใบประกาศนียบัตร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ น้องๆ Maejo Racing Team ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน TSAE auto challenge 2018 ที่ทางสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท.) Society of Automotive Engineers - Thailand (TSAE) กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันวิจัย ออกแบบ และพัฒนายานยนต์ TSAE Auto Challenge 2018 Student Formula ในระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2561 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 37 ทีม ทั่วประเทศ

โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่
Best presentation business อันดับที่ 1
Best Acceleration อันดับที่ 1 (สถิติประเทศไทย 3.84 วินาที)
Endurance อันดับที่ 3
รางวัลคะเเนนรวม รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รับเงินรางวัล 50,000 บาท

นักศึกษา 18 คน
1นายพนธกร เหลี่ยมเคลือบ วิศวกรรมเกษตร
2นายฤทธิพงษ์ สุทธมงคล  วิศวกรรมเกษตร
3นายนราธิป สิงห์สวัสดิ์ วิศวกรรมอาหาร
4นายอภิรัฐ  อัศวภูมิ  วิศวกรรมเกษตร
5นายภานุวัฒน์  ศรีเมือง วิศวกรรมเกษตร
6นายพัชรพงษ์ หลักหิน  วิศวกรรมเกษตร
7นายปารมิน จุมปา วิศวกรรมอาหาร
8นายณัฐวิชญ์ ติดพวงมาลี วิศวกรรมเกษตร
9นางสาวพิรญาณ์ วงมงคุล วิศวกรรมอาหาร
10นายพิทักษชัย พรพันธ์ วิศวกรรมเกษตร
11นางสาวอรุโนทัย พรมรัตน์ วิศวกรรมเกษตร
12นายมารุต วิเศษสิงห์ วิศวกรรมเกษตร
13นางสาวพัชรินทร์ วงค์คำปวน วิศวกรรมเกษตร
14นางสาวปิยธิดา เลาะไธสง วิศวกรรมเกษตร
15นายอานันท์ ศิริภัทรนุกุล วิศวกรรมเกษตร
16นายวัชระ ผลไม้  วิศวกรรมเกษตร
17นายกฤษณพงศ์ ครูบา วิศวกรรมเกษตร
18นายกัญฐยศ ชัยอิ่นคำ วิศวกรรมเกษตร

ผู้ดูแล
อาจารย์ พิสุทธิ์ กลิ่นขจร
อาจารย์ หยาดฝน ทนงการกิจ
อาจารย์ ทิพาพร คำแดง
นายทวี  วงค์สถาน
นายประถม พิชัย
นายเอกชัย  บุญธรรม 
นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ

ข่าวล่าสุด

การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

2/1/2562 15:19:24
14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัฑณ์ รายการ 1.ชุดอุปกรณ์ Multi sensors จำนวน 10 ชุด 2.ชุดระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b-dding

14/11/2561 14:33:01
31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัฑณ์ รายการ ชุดอุปกรณ์ระบบการจัดเก็บข้อมูลในแปลงเพาะปลูก (field server) จำนวน 10 ชุด

14/11/2561 14:29:56
26

กำหนดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

12/11/2561 11:01:28
29

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 1.เครื่องชั่งสองตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง 2.ตู้อบลมร้อน 1 เครื่อง 3.เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง

6/11/2561 10:37:14
38

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 1.อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องวัดรอบจำนวน 1 เครื่อง

6/11/2561 10:33:26
35

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์ รายการ ชุดแอปพลิเคชั่นบัญชีเกษตรกรและบัญชีครัวเรือนเกษตรกรจำนวน 1 ชุด

6/11/2561 10:29:37
35

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องสีข้าวขาวข้าวกล้อง 1 เครื่อง 2.เครื่องขัดขนาดข้าวสาร จำนวน 1 เครื่อง

6/11/2561 10:25:28
27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวื้อขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์วิศวกรรมอาหาร จำนวน 1 ชุด

6/11/2561 10:19:21
18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/10/2561 9:46:55
33