Maejo Racing Team ส่งมอบถ้วยรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตรให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 5/4/2561 21:24:24     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 87

Maejo Racing Team คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบถ้วยรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตรให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน TSAE auto challenge 2018 ที่ทางสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท.) Society of Automotive Engineers - Thailand (TSAE) จัดการแข่งขันวิจัย ออกแบบ และพัฒนายานยนต์ TSAE Auto Challenge 2018 Student Formula ในระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาโดย Maejo Racing Team ได้รับรางวัล Best presentation business อันดับที่ 1, Best Acceleration อันดับที่ 1 (สถิติประเทศไทย 3.84 วินาที), Endurance อันดับที่ 3, รางวัลคะเเนนรวม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 50,000 บาท ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Cr : รูปภาพและเนื้อหาจาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ การวิจัย ฝึกงาน ต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

14/8/2561 15:50:16
6

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

8/8/2561 12:21:14
61

การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา คณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

26/7/2561 12:26:37
17

Best paper award จาก สปป.ลาว

17/7/2561 15:20:52
20

ENTREPRENEURSHIP WORKSHOP การอบรมการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ ฟรี!!!

17/7/2561 15:16:06
17

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

28/6/2561 14:05:12
34

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

26/6/2561 17:09:14
53

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มและจำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

25/5/2561 13:51:18
56

การเช่าประมูลพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

16/5/2561 13:59:29
71

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

10/5/2561 15:08:38
95