Post harvest/Food Technology & Value Addition


ปรับปรุงข้อมูล : 5/4/2561 21:25:16     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 59

ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง Post harvest/Food Technology & Value Addition ให้แก่คณะผู้ศึกษาดูงานจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน

Cr: รูปภาพ Koi Nunnapat ,Theeraphol Senphan ,อาจารย์ ที่ร่วมโครงการ

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มและจำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

25/5/2561 13:51:18
2

การเช่าประมูลพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

16/5/2561 13:59:29
17

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

10/5/2561 15:08:38
36

ทุนสบับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ วิจัย ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ

27/4/2561 11:11:57
35

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ โคมผัดล้านนา

5/4/2561 21:30:42
78

Post harvest/Food Technology & Value Addition

5/4/2561 21:25:16
60

Maejo Racing Team ส่งมอบถ้วยรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตรให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

5/4/2561 21:24:24
47

วิศวกรรมเกษตร แม่โจ้ คว้า 7 รางวัลระดับชาติ

5/4/2561 21:18:23
60

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

5/4/2561 21:16:16
51

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่สำหรับเป็นโรงงานต้นแบบ สำหรับติดตั้งเครื่องย่อยและเครื่องอัด

21/3/2561 18:44:30
61