Post harvest/Food Technology & Value Addition


ปรับปรุงข้อมูล : 5/4/2561 21:25:16     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 139

ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง Post harvest/Food Technology & Value Addition ให้แก่คณะผู้ศึกษาดูงานจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน

Cr: รูปภาพ Koi Nunnapat ,Theeraphol Senphan ,อาจารย์ ที่ร่วมโครงการ

ข่าวล่าสุด

การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

2/1/2562 15:19:24
14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัฑณ์ รายการ 1.ชุดอุปกรณ์ Multi sensors จำนวน 10 ชุด 2.ชุดระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b-dding

14/11/2561 14:33:01
31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัฑณ์ รายการ ชุดอุปกรณ์ระบบการจัดเก็บข้อมูลในแปลงเพาะปลูก (field server) จำนวน 10 ชุด

14/11/2561 14:29:56
26

กำหนดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

12/11/2561 11:01:28
29

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 1.เครื่องชั่งสองตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง 2.ตู้อบลมร้อน 1 เครื่อง 3.เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง

6/11/2561 10:37:14
37

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 1.อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องวัดรอบจำนวน 1 เครื่อง

6/11/2561 10:33:26
35

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์ รายการ ชุดแอปพลิเคชั่นบัญชีเกษตรกรและบัญชีครัวเรือนเกษตรกรจำนวน 1 ชุด

6/11/2561 10:29:37
35

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องสีข้าวขาวข้าวกล้อง 1 เครื่อง 2.เครื่องขัดขนาดข้าวสาร จำนวน 1 เครื่อง

6/11/2561 10:25:28
27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวื้อขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์วิศวกรรมอาหาร จำนวน 1 ชุด

6/11/2561 10:19:21
18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/10/2561 9:46:55
33