ทุนสบับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ วิจัย ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ


ปรับปรุงข้อมูล : 27/4/2561 11:11:57     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 96

      ทุนสนับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ วิจัย ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท คนละไม่เกินหนึ่งครั้งตลอดการศึกษาจนครบหลักสูตร  ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่พิจารณามอบให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสศึกษา ทำวิจัย ฝึกงาน ณ ต่างประเทศอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๓ สัปดาห์ 

    นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา และยื่นใบสมัครฯ พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์ประสานงานนักศึกษา ศิษย์เก่าและพัฒนาวิชาชีพ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ชั้น ๑ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีหลักฐานประกอบการขอรับทุน เอกสารประกอบ

ข่าวล่าสุด

การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ การวิจัย ฝึกงาน ต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

14/8/2561 15:50:16
6

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

8/8/2561 12:21:14
61

การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา คณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

26/7/2561 12:26:37
17

Best paper award จาก สปป.ลาว

17/7/2561 15:20:52
20

ENTREPRENEURSHIP WORKSHOP การอบรมการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ ฟรี!!!

17/7/2561 15:16:06
17

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

28/6/2561 14:05:12
34

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

26/6/2561 17:09:14
53

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มและจำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

25/5/2561 13:51:18
56

การเช่าประมูลพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

16/5/2561 13:59:29
71

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

10/5/2561 15:08:38
94