ทุนสบับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ วิจัย ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ


ปรับปรุงข้อมูล : 27/4/2561 11:11:57     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 35

      ทุนสนับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ วิจัย ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท คนละไม่เกินหนึ่งครั้งตลอดการศึกษาจนครบหลักสูตร  ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่พิจารณามอบให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสศึกษา ทำวิจัย ฝึกงาน ณ ต่างประเทศอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๓ สัปดาห์ 

    นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา และยื่นใบสมัครฯ พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์ประสานงานนักศึกษา ศิษย์เก่าและพัฒนาวิชาชีพ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ชั้น ๑ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีหลักฐานประกอบการขอรับทุน เอกสารประกอบ

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มและจำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

25/5/2561 13:51:18
2

การเช่าประมูลพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

16/5/2561 13:59:29
17

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

10/5/2561 15:08:38
37

ทุนสบับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ วิจัย ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ

27/4/2561 11:11:57
36

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ โคมผัดล้านนา

5/4/2561 21:30:42
78

Post harvest/Food Technology & Value Addition

5/4/2561 21:25:16
60

Maejo Racing Team ส่งมอบถ้วยรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตรให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

5/4/2561 21:24:24
47

วิศวกรรมเกษตร แม่โจ้ คว้า 7 รางวัลระดับชาติ

5/4/2561 21:18:23
60

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

5/4/2561 21:16:16
51

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่สำหรับเป็นโรงงานต้นแบบ สำหรับติดตั้งเครื่องย่อยและเครื่องอัด

21/3/2561 18:44:30
61