ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี MJU Pre -TCAS รอบที่ 1


ปรับปรุงข้อมูล : 2/12/2562 17:55:11     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 48

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี MJU Pre -TCAS รอบที่ 1 ตามเอกสารแนบท้าย TCAS 1

ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรัญญา สมภาร รางวัล Best Paper Award

14/12/2562 11:20:50
4

Seminar Programme of Dr. Wang Xinhua

6/12/2562 11:11:06
13

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี MJU Pre -TCAS รอบที่ 1

2/12/2562 17:55:11
49

โครงการ ทปอ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไขข้อสงสัย"รู้ก่อนได้เปรียบ…เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63"

25/11/2562 13:29:53
24

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาปรับปรุงชั้น 6 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/11/2562 15:22:32
23

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ของ สวก.

20/11/2562 15:15:34
45

4 รางวัลระดับนานาชาติ

20/11/2562 14:51:05
44

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 6 อาคาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4/11/2562 11:23:47
20

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารคัดบรรจุ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1/11/2562 14:16:57
29

15/10/2562 9:46:25
23