ห้องสมุด


ปรับปรุงข้อมูล : 28/7/2559 10:50:19     อ่าน : 1039
 การสืบค้นข้อมูล

 
logoebsco Single Search Service:

Keyword Title Author
logopulinet PULINET Search Service:

Keyword Title Author
 

    ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภายในห้องประกอบด้วยมุมอ่านหนังสือมากมาย ห้องสำหรับใช้ประชุมกลุ่มย่อย อินเตอร์เน็ท สามารถรับ wifi ได้ทุกมุมของห้อง

 
การให้บริการ
 เวลาทำการ
.

  ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 
เปิดภาคการศึกษา
  วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
     
การศึกษาภาคฤดูร้อน
  วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ปิดภาคการศึกษา
  วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
     
หมายเหตุ : วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
เปิดภาคการศึกษา
  วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.30 - 20.00 น.
  วันอาทิตย์ 08.30 - 16.30 น.
การศึกษาภาคฤดูร้อน
  วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 08.30 - 16.30 น.
ปิดภาคการศึกษา
  วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดให้บริการ
หมายเหตุ : วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
สื่อแนะนำ
.

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การใช้งาน ThaiLis

  แนะนำหนังสือใหม่